A populáris művészet

Andy Warhol művészetét akár nevezhetnék "alacsony", "áruházi" vagy "populáris" művészetnek, szemben a "nagy művészettel". Ám ez a fajta művészet is művészet. Hibás felfogás a művészetet csak a "nagy művészettel" azonosítani, és az Andy Warhol által űzött művészetről lekicsinylően beszélni, degenerálni, azaz kizárni a populáris (populáris: népszerű, közönséges) művészet alkotásait a nagy műalkotások közül. Az esztétikai értéktelenség és igénytelenség vádját a populáris kultúrával szemben fel kell függesztenünk. (Willi Bongard: Parafa és Mahagóni)

Korunkat - a posztmodernizmust - a magas és az alacsony kultúra, azaz a "hivatalos magaskultúra" és a "populáris- vagy tömegkultúra" hierarchiájának felbomlása jellemzi (
Frederic Jameson és Andreas Huyssen szerint). Azaz a magas és a populáris kultúra közötti határok folyamatosan elmosódnak, a posztmodernizmus felszabadító ereje lerombolja a köztük lévő falat. Tulajdonképpen ezért is nevezhetjük Andy Warhol művészetét is "nagy / magas művészet"-nek. Míg régebben a művészek titkolni, álcázni próbálták a populáris kultúrához és mintákhoz való közüket, ma már nyíltan vállalják. Így gyorsul fel a magas és alacsony művészet kölcsönhatása, illetve egybeolvadása. (Paul Simon: POSTcyberMODERNpunkISM)

A művészet talán egyszerűen csak kreativitást jelent, ami pedig valami újnak a létrehozását. Ez alapján, fontos követelmény egy művel vagy művésszel szemben, hogy valahogy új legyen, azaz eredeti, különleges, összetéveszthetetlen. Ennek a kritériumnak pedig a populáris művészet és Andy Warhol kétségkívül megfelel, gondoljunk akár a leveses-konzervekre.