A forradalom már Warhol előtt kirobbant

... Már a commedia dell arte, illetve a reneszánsz esztétikájáról értekező Bahtyin rámutatott a tömeg- és elitkultúra egymásrautaltságára, amit a háború után a posztmodern tett a művészetelmélet megkerülhetetlen dogmájává. E kettő együttmozgásának képzőművészeti vetületét tekintve leginkább látványos és sokak által ismert példát Andy Warhol produkált azzal, amikor egy leveskonzervet tett festészetének tárgyává, hogy most szent és profán keveredéséből a szőke hollywoodi színésznőket ezúttal kihagyjam. Ugyanakkor az is igaz, hogy az igazi forradalom már fél évszázada Warhol előtt kirobbant. Marcel Duchamp eredeti környezetéből kiemelt “ready-made” kerékpárkereke, a Forrásként, a Fürdőszobák Buddhájaként elnevezett és műalkotásként kiállított piszoárja, az avantgard provokáción túl, rámutatott arra is, hogy a művészet eredeti kontextusa változóban, felszámolódóban van és az, amit Walter Benjamin a műalkotás aurájának nevez, nem az már mint, ami egykoron volt ...

(forrás, képek: http://www.hg.hu/cikk/design/5768-pretty-woman)

commedia dell arte